Direkt till innehållet

Webbplatsens tillgänglighet

Region Halland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur regionhalland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från regionhalland.se i något annat format kan du meddela oss.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
  • Vissa länkade dokument kan sakna korrekt märkning av rubriknivåer [WCAG 1.3.1 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av regionhalland.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 september 2019.

Vi granskar webbplatsens tillgänglighet manuellt mot WCAG 2.1 nivå AA samt med verktygen Lighthouse, Axe, Koa11y, Wave och Siteimprove accessibility checker.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2019.

Senast ändrad: