Direkt till innehållet

Anmäl misstanke om jäv, mutor eller tjänstefel

Välkommen till Region Hallands visselblåsartjänst

Här kan du som medborgare anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållanden som rör anställda eller förtroendevalda inom Region Halland och regionens bolag. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter. Vill du läsa mer om Region Hallands antikorruptionspolicy?

Så hanteras din rapport

För att garantera din anonymitet hanteras regionens visselblåsartjänst av en extern part – WhistleB, Whistleblowing Centre. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. WhistleB sparar inte metadata kopplat till en visselblåsare, som till exempel IP-adressen, och kan inte spåra en visselblåsare.

En utredningsgrupp inom Region Halland hanterar inkomna rapporter och bestämmer hur de ska utredas vidare. Om ärendet berör direktörer, förvaltningschefer eller regionråden ska en extern utredare anlitas. Den som har gjort en anmälan kan komma att kontaktas av utredningsgruppen. Det sker då via visselblåsartjänsten för att garantera anonymiteten.

Avslutade ärenden diarieförs i Region Halland och är en allmän handling som kan sekretessbeläggas helt eller delvis.

Så lämnar du din rapport

Du rapporterar genom att följa instruktionerna i formuläret. När du skickat in din rapport får du ett personligt ID och lösenord på skärmen. Spara dem på ett säkert ställe – dina uppgifter kan inte återskapas. Dina personliga inloggningsuppgifter ska du använda i den fortsatta dialogen via WhistleB. Inom 10 dagar får du svar eller eventuella följdfrågor från utredningsgruppen. Välj ”Följ upp” i verktyget för att se svaret.

Skapa rapport

https://report.whistleb.com/sv/regionhalland

Tack för ditt engagemang!

Senast ändrad: