Direkt till innehållet

Läget i Halland – covid-19 (test)

 • Från vecka 26 uppdateras Lägesrapporten varje helgfri tisdag och fredag.
 • Kommunrapporten uppdateras på fredagar.
 • Veckostatistiken för antal registrerade fall och statistiken på provtagningar uppdateras varje tisdag

 


Lägesrapport

Uppdateras varje tisdag och fredag ca kl. 14.00.

29 juni 2021
Antal registrerade fall av Covid-19  

 • Totalt antal fall:

40 011 (+38)

 • Medelålder fall:

39,1 år
Antal inlagda patienter på Hallands sjukhus (kl. 08:00)

 • Totalt antal inlagda patienter som har eller har haft Covid-19 under vårdtillfället:

1 (-2)

 • Varav totalt inlagda på IVA:

0 (+-/0)

 • Antal inlagda patienter med pågående Covid-19 smitta:

1 (+-/0)

 • Varav inlagda på IVA med pågående Covid-19 smitta:

0 (+-/0)
Totalt antal avlidna

 • Antal avlidna med Covid-19 sedan pandemins start

320 (+-/0)

 • Medelålder avlidna:

83,4

Uppdaterad: 29 juni 2021

 

Om innehållet i lägesrapporten

 • Observera att uppgifterna i lägesrapporten kan uppdateras i efterhand i takt med att information blir känd.
 • Antal registrerade fall av covid-19:  Alla fall som inrapporterats till smittskydd sedan pandemins start fram till föregående dag.  På tisdagar redovisas ökning för föregående fredag, lördag och söndag.
 • Totalt antal inlagda patienter som under vårdtillfället har eller har haft labbekräftad covid-19:  Visar totalt antal inlagda. Är ett mått på den totala kapacitet som krävs för att hantera pandemins effekter. Siffran är en ögonblicksbild från klockan 08:00.
 • Inlagda patienter med pågående covid-19 smitta: Är ett mått på antalet patienter som fortfarande är smittsamma och därmed kräver särskilda skyddsåtgärder. Siffran är en ögonblicksbild från klockan 08:00.
 • Antalet avlidna med Covid-19: Totalt antal avlidna som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19. I den dagliga rapporten visas Folkhälsomyndighetens data om totalt antal avlidna. Rapporteringen har en eftersläpning och Folkhälsomyndigheten kan revidera antalet i efterhand. Det gör att siffrorna kan göra stora hopp vid enskilda uppdateringar. Siffran inom parentes anger förändringen sedan förra publiceringen.


Kommunrapport

Uppdateras varje helgfri fredag ca kl. 14.00.

Kommun Antal fall fram till 17  juni Skillnad mot 9 juni 
Kungsbacka 8 589 +13
Varberg 8 145 +12
Falkenberg 5 424 +10
Halmstad 12 698 +37
Hylte 1 300 +2
Laholm 2 809 +3
Utanför Halland 951 –17
Totalt 39 916 +60 

Uppdaterad: 18 juni 2021. Inrapporterade fall fram till 6 juni.

 

Kommunrapporten uppdateras normalt varje helgfri fredag. Observera att uppgifterna i rapporteringen kan uppdateras i efterhand i takt med att information blir känd. Det innebär att antal fall totalt och fall per kommun kan justeras efter förra rapportens publicering.

Tabellen visar en ögonblicksbild av hur många personer som provtagits och konstaterats ha covid-19 per kommun vid datauttaget. Rapporten säger ingenting om hur stor smittspridningen är i länet i stort. Kommunrapporten baseras på smittskyddsenhetens rapportering av totalt antal fall per kommun (Folkbokföringsort).

Här kan du läsa mer om provtagning i Halland.


Veckorapporter

Uppdateras varje helgfri tisdag.

Antal registrerade fall av covid-19 i Halland per vecka

 

*Observera att en stor del av fallen som upptäcktes under vecka 21 kunde registreras först vecka 22.  Det berodde på att Folkhälsomyndighetens databas SmiNet tillfälligt var stängd mellan 26 och 28 maj. Det innebär att fall som egentligen skulle ha registrerats under vecka 21 istället registrerades i vecka 22. De bekräftade fallen redovisas i statistiken utifrån det datum anmälan registrerades i SmiNet. Det förklarar varför stapeln för vecka 22 är högre jämfört med vecka 21.

Diagrammet visar totalt antal registrerade fall av Covid-19 per vecka i Halland. Du kan klicka på en stapel för att se veckosiffran.

Diagrammet uppdateras varje vecka med föregående veckas statistik.

Diagrammet kan uppdateras i efterhand.

(Källa Region Halland)

Antal provtagningar av misstänkt covid-19 i Halland per vecka

Diagrammet visar totalt antal prover av misstänkt Covid-19 som görs i Halland per vecka, inklusive självprovtagningen. Du kan klicka på en stapel för att se veckosiffran. De blå staplarna visar totalt antal gjorda prover. De röda staplarna visar antalet positiva provsvar (vilket inte är samma sak som antal konstaterade fall av Covid-19). Den orange kurvan visar andelen positiva provsvar av totalt antal prover per vecka.

Diagrammet kan uppdateras i efterhand.

(Källa Region Halland)


Länkar till andra statistiksidor

Folkhälsomyndigheten Publicerar både daglig statistik och veckostatistik om Covid-19. Där finns exempelvis statistik om antal fall per 100.000 invånare per region och för 10.000 fall per kommun.

 Socialstyrelsen publicerar statistik över exempelvis antalet avlidna och antalet patienter som vårdas på sjukhus för Covid-19.

Senast ändrad: