Direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Här kan du läsa om hur du kan överklaga beslut

 

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Protokollet justerades: 2019-12-02

Anslagets uppsättande: 2019-12-02

Anslagets nedtagande: 2019-12-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 446-458

Sammanträdesdatum: 2019-11-19

Protokollet justerades: 2019-12-02

Anslagets uppsättande: 2019-12-02

Anslagets nedtagande: 2019-12-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 245-254

Sammanträdesdatum: 2019-11-12

Protokollet justerades: 2019-12-02

Anslagets uppsättande: 2019-12-02

Anslagets nedtagande: 2019-12-24

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 78-90

Sammanträdesdatum: 2019-11-21

Protokollet justerades: 2019-11-25

Anslagets uppsättande: 2019-11-27

Anslagets nedtagande: 2019-12-19

Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 266-278

Sammanträdesdatum: 2019-11-05

Protokollet justerades: 2019-11-25

Anslagets uppsättande: 2019-11-26

Anslagets nedtagande: 2019-12-18

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden Regionservice, arbetsutskott §§ 8-10

Sammanträdesdatum: 2019-11-13

Protokollet justerades: 2019-11-21

Anslagets uppsättande: 2019-11-22

Anslagets nedtagande: 2019-12-16

Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Lokala nämnden Varberg §§ 66-73

Sammanträdesdatum: 2019-11-11

Protokollet justerades: 2019-11-21

Anslagets uppsättande: 2019-11-22

Anslagets nedtagande: 2019-12-16

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 66-72

Sammanträdesdatum: 2019-11-12

Protokollet justerades: 2019-11-20

Anslagets uppsättande: 2019-11-21

Anslagets nedtagande: 2019-12-13

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 11-12

Sammanträdesdatum: 2019-11-19

Protokollet justerades: 2019-11-19

Anslagets uppsättande: 2019-11-20

Anslagets nedtagande: 2019-12-12

Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott, §§ 35-36

Sammanträdesdatum: 2019-11-13

Protokollet justerades: 2019-11-18

Anslagets uppsättande: 2019-11-19

Anslagets nedtagande: 2019-12-11

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 72-80

Sammanträdesdatum: 2019-11-01

Protokollet justerades: 2019-11-18

Anslagets uppsättande: 2019-11-19

Anslagets nedtagande: 2019-12-11

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Sofia Nygren

 

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 57-62

Sammanträdesdatum: 2019-11-14

Protokollet justerades: 2019-11-14

Anslagets uppsättande: 2019-11-15

Anslagets nedtagande: 2019-12-09

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Agneta Sjögren

 

Driftnämnden Regionservice §§ 89-106

Sammanträdesdatum: 2019-10-30

Protokollet justerades: 2019-11-13

Anslagets uppsättande: 2019-11-14

Anslagets nedtagande: 2019-12-06

Protokollets förvaringsplats: Fiskaregatan 2, Halmstad

Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 418-445

Sammanträdesdatum: 2019-11-05

Protokollet justerades: 2019-11-13

Anslagets uppsättande: 2019-11-14

Anslagets nedtagande: 2019-12-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 224-244

Sammanträdesdatum: 2019-11-05

Protokollet justerades: 2019-11-13

Anslagets uppsättande: 2019-11-14

Anslagets nedtagande: 2019-12-06

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Maria Fransson

 

Lokala nämnden Halmstad §§ 57-63

Sammanträdesdatum: 2019-11-13

Protokollet justerades: 2019-11-13

Anslagets uppsättande: 2019-11-13

Anslagets nedtagande: 2019-12-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Yvonne Wijk

 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 279-296

Sammanträdesdatum: 2019-11-12

Protokollet justerades: 2019-11-12

Anslagets uppsättande: 2019-11-13

Anslagets nedtagande: 2019-12-05

Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

 

Driftnämnden Hallands sjukhus, §§ 84-94

Sammanträdesdatum: 2019-10-30

Protokollet justerades: 2019-11-12

Anslagets uppsättande: 2019-11-12

Anslagets nedtagande: 2019-12-04

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 73-83

Sammanträdesdatum: 2019-10-29

Protokollet justerades: 2019-11-06

Anslagets uppsättande: 2019-11-07

Anslagets nedtagande: 2019-11-29

Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson: Sabine Hansson

 

Driftnämnden Närsjukvård §§ 66-77

Sammanträdesdatum: 2019-10-30

Protokollet justerades: 2019-11-06

Anslagets uppsättande: 2019-11-07

Anslagets nedtagande: 2019-11-29

Protokollets förvaringsplats: Västra Vallgatan, Varberg

Kontaktperson: Kristin Löfgren

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: